HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Wash Post article - Romne... » Reply #113

Response to Pirate Smile (Original post)

Thu May 10, 2012, 12:33 PM

113. Great! More grist for the mill!

What a jerk

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 166 replies Author Time Post
Pirate Smile May 2012 OP
annabanana May 2012 #1
spanone May 2012 #2
freshwest May 2012 #137
trumad May 2012 #3
lamp_shade May 2012 #4
monmouth May 2012 #5
PatSeg May 2012 #115
monmouth May 2012 #118
PatSeg May 2012 #120
xxqqqzme May 2012 #123
PatSeg May 2012 #125
Dont call me Shirley May 2012 #129
PatSeg May 2012 #132
crunch60 May 2012 #142
PatSeg May 2012 #143
icarusxat May 2012 #158
Zookeeper May 2012 #159
PatSeg May 2012 #163
Enrique May 2012 #6
dwig3d May 2012 #91
gratuitous May 2012 #7
nxylas May 2012 #24
Faygo Kid May 2012 #8
ashling May 2012 #119
treestar May 2012 #9
ProSense May 2012 #10
Pirate Smile May 2012 #14
azurnoir May 2012 #11
Tikki May 2012 #41
adigal May 2012 #12
lamp_shade May 2012 #13
Bruce Wayne May 2012 #15
riverwalker May 2012 #16
hatrack May 2012 #17
bupkus May 2012 #18
TahitiNut May 2012 #19
FailureToCommunicate May 2012 #20
backscatter712 May 2012 #25
enough May 2012 #21
WI_DEM May 2012 #22
wendylaroux May 2012 #35
maddezmom May 2012 #50
uponit7771 May 2012 #79
sarcasmo May 2012 #23
FailureToCommunicate May 2012 #42
longship May 2012 #47
newspeak May 2012 #101
corkhead May 2012 #117
Renew Deal May 2012 #26
coalition_unwilling May 2012 #27
maddezmom May 2012 #28
warrior1 May 2012 #29
riverwalker May 2012 #34
DLevine May 2012 #30
Yo_Mama_Been_Loggin May 2012 #31
KansDem May 2012 #32
leveymg May 2012 #33
joeybee12 May 2012 #36
ProgressiveEconomist May 2012 #37
maddezmom May 2012 #58
ProgressiveEconomist May 2012 #76
maddezmom May 2012 #82
Mother Of Four May 2012 #65
myrna minx May 2012 #38
get the red out May 2012 #39
malthaussen May 2012 #40
JDPriestly May 2012 #69
slackmaster May 2012 #43
NewJeffCT May 2012 #109
slackmaster May 2012 #111
DocMac May 2012 #140
Zookeeper May 2012 #160
slackmaster May 2012 #162
Zookeeper May 2012 #164
tanyev May 2012 #44
Skinner May 2012 #45
Enrique May 2012 #46
Gidney N Cloyd May 2012 #74
catbyte May 2012 #130
eShirl May 2012 #92
karynnj May 2012 #48
classof56 May 2012 #83
highplainsdem May 2012 #49
Lugnut May 2012 #51
bonniebgood May 2012 #52
cali May 2012 #63
maddezmom May 2012 #71
valerief May 2012 #53
catbyte May 2012 #54
MineralMan May 2012 #55
Iliyah May 2012 #56
Buns_of_Fire May 2012 #57
fishwax May 2012 #59
ejbr May 2012 #60
Botany May 2012 #61
Swede Atlanta May 2012 #62
polly7 May 2012 #64
TwilightGardener May 2012 #155
surrealAmerican May 2012 #66
Turbineguy May 2012 #67
bayareaboy May 2012 #68
Marzupialis May 2012 #70
Smilo May 2012 #72
Chakaconcarne May 2012 #73
zzaapp May 2012 #75
eShirl May 2012 #93
boxman15 May 2012 #77
beac May 2012 #78
uponit7771 May 2012 #80
Sheepshank May 2012 #81
KurtNYC May 2012 #84
groundloop May 2012 #85
maddezmom May 2012 #89
Botany May 2012 #95
Aviation Pro May 2012 #90
cindyperry2010 May 2012 #86
Kablooie May 2012 #87
Aviation Pro May 2012 #88
HangOnKids May 2012 #116
Maven May 2012 #121
DocMac May 2012 #141
TBF May 2012 #94
Scurrilous May 2012 #96
LetTimmySmoke May 2012 #97
alcibiades_mystery May 2012 #138
backscatter712 May 2012 #98
BlancheSplanchnik May 2012 #99
thesquanderer May 2012 #100
KamaAina May 2012 #102
Initech May 2012 #104
KamaAina May 2012 #108
Initech May 2012 #103
alp227 May 2012 #157
AnnieK401 May 2012 #105
Spazito May 2012 #106
young_at_heart May 2012 #107
daaron May 2012 #110
aint_no_life_nowhere May 2012 #112
LineReply Great! More grist for the mill!
ailsagirl May 2012 #113
Ghost of Tom Joad May 2012 #114
Odin2005 May 2012 #122
tclambert May 2012 #124
Rex May 2012 #126
polichick May 2012 #127
NYC Liberal May 2012 #128
DianaForRussFeingold May 2012 #131
TLM May 2012 #133
Why Syzygy May 2012 #134
TLM May 2012 #135
hifiguy May 2012 #136
Why Syzygy May 2012 #139
TwilightGardener May 2012 #154
Aerows May 2012 #144
abelenkpe May 2012 #145
patrice May 2012 #146
usregimechange May 2012 #147
Skittles May 2012 #148
Brooklyn Dame May 2012 #149
Thinkingabout May 2012 #150
chrisa May 2012 #151
mahina May 2012 #152
SunsetDreams May 2012 #153
Tripod May 2012 #156
spicegal May 2012 #161
Joey Liberal May 2012 #165
banana convention. May 2012 #166
Please login to view edit histories.