HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » The DU Lounge (Forum) » The Worst Song Of All Tim... » Reply #146

Response to deutsey (Reply #111)

Sat May 12, 2012, 12:12 AM

146. That wasn't very good, now, was it?

Leonard Pinth-Carnell!!!


Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 193 replies Author Time Post
lastlib May 2012 OP
TrogL May 2012 #1
hifiguy May 2012 #4
TrogL May 2012 #10
LeftishBrit May 2012 #56
Arugula Latte May 2012 #39
lastlib May 2012 #45
Sequoia May 2012 #154
snagglepuss May 2012 #112
mrmpa May 2012 #179
zeemike May 2012 #2
TrogL May 2012 #9
OriginalGeek May 2012 #17
rocktivity May 2012 #160
OriginalGeek May 2012 #162
zeemike May 2012 #18
TrogL May 2012 #23
zeemike May 2012 #36
bluedigger May 2012 #81
snagglepuss May 2012 #115
HERVEPA May 2012 #44
zeemike May 2012 #48
HERVEPA May 2012 #118
LeftishBrit May 2012 #55
Bake May 2012 #59
rug May 2012 #67
bluedigger May 2012 #83
rug May 2012 #84
SCantiGOP May 2012 #86
RebelOne May 2012 #136
Taverner May 2012 #66
WCGreen May 2012 #171
zeemike May 2012 #175
panader0 May 2012 #177
zeemike May 2012 #180
hlthe2b May 2012 #3
RebelOne May 2012 #51
GoCubsGo May 2012 #95
csziggy May 2012 #119
HopeHoops May 2012 #5
BillStein May 2012 #54
HopeHoops May 2012 #96
bluedigger May 2012 #6
Populist_Prole May 2012 #87
ret5hd May 2012 #7
TrogL May 2012 #11
ret5hd May 2012 #13
hifiguy May 2012 #14
OriginalGeek May 2012 #21
Codeine May 2012 #106
ret5hd May 2012 #123
LynneSin May 2012 #8
rppper May 2012 #149
raccoon May 2012 #12
geardaddy May 2012 #16
TrogL May 2012 #25
geardaddy May 2012 #28
snagglepuss May 2012 #117
hlthe2b May 2012 #33
Arugula Latte May 2012 #40
caraher May 2012 #113
pa28 May 2012 #78
annabanana May 2012 #102
PassingFair May 2012 #159
pa28 May 2012 #109
Patiod May 2012 #85
yellowcanine May 2012 #15
Nuclear Unicorn May 2012 #22
Enrique May 2012 #24
Lydia Leftcoast May 2012 #31
Maine-ah May 2012 #104
caraher May 2012 #114
caraher May 2012 #116
MrsBrady May 2012 #161
Nuclear Unicorn May 2012 #19
CherokeeDem May 2012 #20
Initech May 2012 #27
Initech May 2012 #26
pipi_k May 2012 #29
zeemike May 2012 #38
pipi_k May 2012 #46
zeemike May 2012 #50
SwissTony May 2012 #151
begin_within May 2012 #174
Whisp May 2012 #30
annonymous May 2012 #32
LynneSin May 2012 #34
dawg May 2012 #191
Arugula Latte May 2012 #41
hifiguy May 2012 #35
Kablooie May 2012 #37
Submariner May 2012 #42
Lil Missy May 2012 #88
Sequoia May 2012 #155
WilliamPitt May 2012 #43
lastlib May 2012 #141
Populist_Prole May 2012 #47
SwissTony May 2012 #132
Populist_Prole May 2012 #49
zanana1 May 2012 #70
ceile May 2012 #52
bluesbassman May 2012 #77
ceile May 2012 #92
LeftishBrit May 2012 #53
FSogol May 2012 #61
jobycom May 2012 #57
Chan790 May 2012 #165
LineLineReply .
TZ May 2012 #176
jobycom May 2012 #178
Silver Swan May 2012 #58
sarge43 May 2012 #60
dana_b May 2012 #63
sarge43 May 2012 #75
OriginalGeek May 2012 #90
Manifestor_of_Light May 2012 #98
OriginalGeek May 2012 #100
zanana1 May 2012 #71
FSogol May 2012 #62
hifiguy May 2012 #65
FSogol May 2012 #69
hifiguy May 2012 #73
FSogol May 2012 #76
progressoid May 2012 #124
dana_b May 2012 #64
Vanje May 2012 #128
dana_b May 2012 #131
TuxedoKat May 2012 #156
TuxedoKat May 2012 #157
zanana1 May 2012 #68
hifiguy May 2012 #72
bluesbassman May 2012 #74
cemaphonic May 2012 #99
dawg May 2012 #192
Burma Jones May 2012 #79
BlancheSplanchnik May 2012 #147
Demonaut May 2012 #80
treestar May 2012 #82
Arkansas Granny May 2012 #89
tabasco May 2012 #101
KamaAina May 2012 #103
RFKHumphreyObama May 2012 #91
Doc_Technical May 2012 #93
baldguy May 2012 #94
WolverineDG May 2012 #97
SidDithers May 2012 #105
Initech May 2012 #107
HopeHoops May 2012 #108
Kingofalldems May 2012 #110
deutsey May 2012 #111
LineLineReply That wasn't very good, now, was it?
BlancheSplanchnik May 2012 #146
Grammy23 May 2012 #120
Rhiannon12866 May 2012 #121
chemenger May 2012 #122
DutchLiberal May 2012 #139
Myrina May 2012 #125
Gidney N Cloyd May 2012 #126
rppper May 2012 #168
RiffRandell May 2012 #127
bif May 2012 #129
dana_b May 2012 #130
Codeine May 2012 #134
lastlib May 2012 #142
bluesbassman May 2012 #135
Codeine May 2012 #140
MountainMama May 2012 #182
Codeine May 2012 #188
GReedDiamond May 2012 #150
HughBeaumont May 2012 #133
Art_from_Ark May 2012 #137
pink-o May 2012 #163
dogknob May 2012 #138
kentauros May 2012 #143
WhoIsNumberNone May 2012 #144
MichiganVote May 2012 #145
hifiguy May 2012 #148
FloridaJudy May 2012 #152
begin_within May 2012 #173
abbeyco May 2012 #153
JCMach1 May 2012 #158
Liberal_in_LA May 2012 #185
XemaSab May 2012 #164
qwertyMike May 2012 #166
jpak May 2012 #167
Lemmy May 2012 #169
Dash87 May 2012 #170
WCGreen May 2012 #172
Texasgal May 2012 #181
MountainMama May 2012 #183
Liberal_in_LA May 2012 #186
dawg May 2012 #190
rppper May 2012 #193
Liberal_in_LA May 2012 #184
Liberal_in_LA May 2012 #187
uriel1972 May 2012 #189
Please login to view edit histories.