HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » Allen West to NPR: ‘Abrah... » Reply #62

Response to michigandem58 (Original post)

Sun Dec 2, 2012, 11:25 AM

62. Reminds me of what Carl Sagan said:

But the fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright brothers. But they also laughed at Bozo the Clown.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 98 replies Author Time Post
michigandem58 Dec 2012 OP
milestogo Dec 2012 #1
hrmjustin Dec 2012 #5
lsewpershad Dec 2012 #53
Plucketeer Dec 2012 #77
efhmc Dec 2012 #2
caveat_imperator Dec 2012 #64
Aviation Pro Dec 2012 #3
Lithos Dec 2012 #4
Flatpicker Dec 2012 #6
tj_crackersnatch Dec 2012 #7
JimDandy Dec 2012 #35
Moonwalk Dec 2012 #8
lastlib Dec 2012 #10
Heather MC Dec 2012 #21
Sekhmets Daughter Dec 2012 #51
SummerSnow Dec 2012 #56
Sekhmets Daughter Dec 2012 #57
Major Nikon Dec 2012 #27
lastlib Dec 2012 #9
Fearless Dec 2012 #11
MrModerate Dec 2012 #25
BainsBane Dec 2012 #45
Fearless Dec 2012 #46
BainsBane Dec 2012 #48
Fearless Dec 2012 #67
BainsBane Dec 2012 #69
Fearless Dec 2012 #78
BainsBane Dec 2012 #80
Fearless Dec 2012 #82
BainsBane Dec 2012 #89
BainsBane Dec 2012 #71
Fearless Dec 2012 #83
BainsBane Dec 2012 #90
Fearless Dec 2012 #93
BainsBane Dec 2012 #94
Fearless Dec 2012 #95
BainsBane Dec 2012 #96
SemperEadem Dec 2012 #59
tabasco Dec 2012 #63
Fearless Dec 2012 #66
BainsBane Dec 2012 #70
tabasco Dec 2012 #73
BainsBane Dec 2012 #79
SemperEadem Dec 2012 #87
SemperEadem Dec 2012 #85
BainsBane Dec 2012 #72
SemperEadem Dec 2012 #86
newspeak Dec 2012 #97
99th_Monkey Dec 2012 #12
Ken Burch Dec 2012 #13
Journeyman Dec 2012 #14
radicalliberal Dec 2012 #15
Ken Burch Dec 2012 #16
Bernardo de La Paz Dec 2012 #17
jmowreader Dec 2012 #18
NickP Dec 2012 #19
Arkana Dec 2012 #20
aaaaaa5a Dec 2012 #29
LadyHawkAZ Dec 2012 #22
Garion_55 Dec 2012 #23
donco Dec 2012 #24
Left Coast2020 Dec 2012 #42
Brother Buzz Dec 2012 #26
aaaaaa5a Dec 2012 #28
wordpix Dec 2012 #30
47of74 Dec 2012 #31
Jamaal510 Dec 2012 #32
AtheistCrusader Dec 2012 #33
Javaman Dec 2012 #34
SomeGuyInEagan Dec 2012 #36
Renew Deal Dec 2012 #37
racer_tim Dec 2012 #38
hrmjustin Dec 2012 #68
Tab Dec 2012 #39
SoapBox Dec 2012 #40
jtuck004 Dec 2012 #41
Third Doctor Dec 2012 #43
mzteaze Dec 2012 #44
chef jeff Dec 2012 #47
Iggy Dec 2012 #49
jopacaco Dec 2012 #50
heaven05 Dec 2012 #52
no_hypocrisy Dec 2012 #54
UTUSN Dec 2012 #55
Enrique Dec 2012 #58
Cryptoad Dec 2012 #60
mzteris Dec 2012 #61
LineReply Reminds me of what Carl Sagan said:
NYC Liberal Dec 2012 #62
and-justice-for-all Dec 2012 #65
Douglas Carpenter Dec 2012 #74
lin_e65 Dec 2012 #75
NC_Nurse Dec 2012 #76
teknomanzer Dec 2012 #88
MurrayDelph Dec 2012 #81
PossumSqueezins Dec 2012 #84
BainsBane Dec 2012 #91
freethought Dec 2012 #92
freethought Dec 2012 #98
Please login to view edit histories.