HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » Allen West to NPR: ‘Abrah... » Reply #34

Response to michigandem58 (Original post)

Sat Dec 1, 2012, 10:28 PM

34. when equating oneself to Lincoln, that's the equivalent of naming...

your D & D toon Conan.

There was only one Lincoln, everyone else are wannabes and usually fail before a live audience.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 98 replies Author Time Post
michigandem58 Dec 2012 OP
milestogo Dec 2012 #1
hrmjustin Dec 2012 #5
lsewpershad Dec 2012 #53
Plucketeer Dec 2012 #77
efhmc Dec 2012 #2
caveat_imperator Dec 2012 #64
Aviation Pro Dec 2012 #3
Lithos Dec 2012 #4
Flatpicker Dec 2012 #6
tj_crackersnatch Dec 2012 #7
JimDandy Dec 2012 #35
Moonwalk Dec 2012 #8
lastlib Dec 2012 #10
Heather MC Dec 2012 #21
Sekhmets Daughter Dec 2012 #51
SummerSnow Dec 2012 #56
Sekhmets Daughter Dec 2012 #57
Major Nikon Dec 2012 #27
lastlib Dec 2012 #9
Fearless Dec 2012 #11
MrModerate Dec 2012 #25
BainsBane Dec 2012 #45
Fearless Dec 2012 #46
BainsBane Dec 2012 #48
Fearless Dec 2012 #67
BainsBane Dec 2012 #69
Fearless Dec 2012 #78
BainsBane Dec 2012 #80
Fearless Dec 2012 #82
BainsBane Dec 2012 #89
BainsBane Dec 2012 #71
Fearless Dec 2012 #83
BainsBane Dec 2012 #90
Fearless Dec 2012 #93
BainsBane Dec 2012 #94
Fearless Dec 2012 #95
BainsBane Dec 2012 #96
SemperEadem Dec 2012 #59
tabasco Dec 2012 #63
Fearless Dec 2012 #66
BainsBane Dec 2012 #70
tabasco Dec 2012 #73
BainsBane Dec 2012 #79
SemperEadem Dec 2012 #87
SemperEadem Dec 2012 #85
BainsBane Dec 2012 #72
SemperEadem Dec 2012 #86
newspeak Dec 2012 #97
99th_Monkey Dec 2012 #12
Ken Burch Dec 2012 #13
Journeyman Dec 2012 #14
radicalliberal Dec 2012 #15
Ken Burch Dec 2012 #16
Bernardo de La Paz Dec 2012 #17
jmowreader Dec 2012 #18
NickP Dec 2012 #19
Arkana Dec 2012 #20
aaaaaa5a Dec 2012 #29
LadyHawkAZ Dec 2012 #22
Garion_55 Dec 2012 #23
donco Dec 2012 #24
Left Coast2020 Dec 2012 #42
Brother Buzz Dec 2012 #26
aaaaaa5a Dec 2012 #28
wordpix Dec 2012 #30
47of74 Dec 2012 #31
Jamaal510 Dec 2012 #32
AtheistCrusader Dec 2012 #33
LineReply when equating oneself to Lincoln, that's the equivalent of naming...
Javaman Dec 2012 #34
SomeGuyInEagan Dec 2012 #36
Renew Deal Dec 2012 #37
racer_tim Dec 2012 #38
hrmjustin Dec 2012 #68
Tab Dec 2012 #39
SoapBox Dec 2012 #40
jtuck004 Dec 2012 #41
Third Doctor Dec 2012 #43
mzteaze Dec 2012 #44
chef jeff Dec 2012 #47
Iggy Dec 2012 #49
jopacaco Dec 2012 #50
heaven05 Dec 2012 #52
no_hypocrisy Dec 2012 #54
UTUSN Dec 2012 #55
Enrique Dec 2012 #58
Cryptoad Dec 2012 #60
mzteris Dec 2012 #61
NYC Liberal Dec 2012 #62
and-justice-for-all Dec 2012 #65
Douglas Carpenter Dec 2012 #74
lin_e65 Dec 2012 #75
NC_Nurse Dec 2012 #76
teknomanzer Dec 2012 #88
MurrayDelph Dec 2012 #81
PossumSqueezins Dec 2012 #84
BainsBane Dec 2012 #91
freethought Dec 2012 #92
freethought Dec 2012 #98
Please login to view edit histories.