HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » President Obama Affirms H... » Reply #163

Response to Skinner (Original post)

Wed May 9, 2012, 05:49 PM

163. Thank you Mr. President

I may be an old liberal, but I approve this message.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 232 replies Author Time Post
Skinner May 2012 OP
TalkingDog May 2012 #1
JustAnotherGen May 2012 #2
Ian David May 2012 #3
Voice for Peace May 2012 #129
SammyWinstonJack May 2012 #210
DFab420 May 2012 #4
Vanje May 2012 #192
NYC_SKP May 2012 #229
one_voice May 2012 #5
NYC Liberal May 2012 #6
pinto May 2012 #7
onehandle May 2012 #8
Hissyspit May 2012 #28
onehandle May 2012 #51
TBF May 2012 #61
HotRodTuna May 2012 #91
edcantor May 2012 #169
liberalmuse May 2012 #178
24601 May 2012 #187
napoleon_in_rags May 2012 #197
sabrina 1 May 2012 #202
Purveyor May 2012 #30
FedUp_Queer May 2012 #87
Purveyor May 2012 #153
FedUp_Queer May 2012 #230
Purveyor May 2012 #231
FedUp_Queer May 2012 #232
jeff47 May 2012 #59
nanabugg May 2012 #115
yardwork May 2012 #126
obamanut2012 May 2012 #135
jeff47 May 2012 #146
NYC Liberal May 2012 #165
Vanje May 2012 #194
Jamastiene May 2012 #207
emilyg May 2012 #164
Vanje May 2012 #193
Fearless May 2012 #199
Ruby the Liberal May 2012 #9
janx May 2012 #10
Inuca May 2012 #22
freshwest May 2012 #38
janx May 2012 #57
freshwest May 2012 #104
janx May 2012 #122
OKNancy May 2012 #11
one_voice May 2012 #19
freshwest May 2012 #20
Yukari Yakumo May 2012 #41
tcaudilllg May 2012 #150
kurt_cagle May 2012 #162
Vanje May 2012 #195
beveeheart May 2012 #78
Vanje May 2012 #12
brooklynite May 2012 #13
Behind the Aegis May 2012 #14
dbackjon May 2012 #31
Behind the Aegis May 2012 #44
dbackjon May 2012 #60
Behind the Aegis May 2012 #83
SammyWinstonJack May 2012 #211
dbackjon May 2012 #219
swimboy May 2012 #155
yesphan May 2012 #15
Mira May 2012 #16
KansDem May 2012 #17
Inuca May 2012 #18
Cali_Democrat May 2012 #21
maddezmom May 2012 #23
Steerpike May 2012 #24
David__77 May 2012 #25
grantcart May 2012 #46
Arugula Latte May 2012 #125
grantcart May 2012 #143
SWTORFanatic May 2012 #145
grantcart May 2012 #148
Hippo_Tron May 2012 #168
grantcart May 2012 #200
FarLeftFist May 2012 #26
TrogL May 2012 #27
bettydavis May 2012 #29
flamingdem May 2012 #32
Flatpicker May 2012 #33
JitterbugPerfume May 2012 #34
soleft May 2012 #79
JitterbugPerfume May 2012 #110
Magoo48 May 2012 #35
cheriemedium59 May 2012 #36
CaliforniaPeggy May 2012 #67
Maven May 2012 #37
horseshoecrab May 2012 #39
think May 2012 #40
closeupready May 2012 #42
Tikki May 2012 #43
Pachamama May 2012 #45
Pisces May 2012 #47
bettydavis May 2012 #48
Zadoc May 2012 #49
Evasporque May 2012 #53
Starry Messenger May 2012 #50
marions ghost May 2012 #52
Hosnon May 2012 #54
ileus May 2012 #55
MindMover May 2012 #56
haele May 2012 #58
TBF May 2012 #62
Politicub May 2012 #63
Iliyah May 2012 #64
Scurrilous May 2012 #65
Uncle Joe May 2012 #66
Ms. Toad May 2012 #68
BB1 May 2012 #69
Lucky Luciano May 2012 #70
Renew Deal May 2012 #71
Autumn May 2012 #72
ruggerson May 2012 #73
azmom May 2012 #74
Rhiannon12866 May 2012 #105
yellerpup May 2012 #120
Vanje May 2012 #196
Rhiannon12866 May 2012 #75
Chemisse May 2012 #76
Arkana May 2012 #77
nilram May 2012 #80
Jon Ace May 2012 #81
bluedigger May 2012 #82
Berlin Expat May 2012 #84
bigwillq May 2012 #85
swimboy May 2012 #156
bigwillq May 2012 #157
Post removed May 2012 #86
Ruby the Liberal May 2012 #94
MineralMan May 2012 #119
WonderGrunion May 2012 #204
Faygo Kid May 2012 #88
Hoyt May 2012 #89
Jester Messiah May 2012 #90
NorthCarolina May 2012 #107
Jamastiene May 2012 #208
nod factor May 2012 #92
politicasista May 2012 #141
Ian David May 2012 #93
Thrill May 2012 #95
Brooklyn Dame May 2012 #101
RushIsRot May 2012 #96
Brooklyn Dame May 2012 #97
EmeraldCityGrl May 2012 #152
Rosa Luxemburg May 2012 #98
wildeyed May 2012 #99
Doc_Technical May 2012 #100
jumptheshadow May 2012 #113
countryjake May 2012 #123
yardwork May 2012 #127
obamanut2012 May 2012 #137
Wind Dancer May 2012 #160
Hissyspit May 2012 #188
JNelson6563 May 2012 #214
LineLineLineReply .
myrna minx May 2012 #217
Duncan Grant May 2012 #102
Callisto32 May 2012 #103
Hell Hath No Fury May 2012 #106
obamanut2012 May 2012 #138
woo me with science May 2012 #191
AsahinaKimi May 2012 #108
NorthCarolina May 2012 #109
Waiting For Everyman May 2012 #111
Post removed May 2012 #154
Liberal_Stalwart71 May 2012 #175
Jamastiene May 2012 #209
JNelson6563 May 2012 #216
Chorophyll May 2012 #112
nolabear May 2012 #114
Pab Sungenis May 2012 #116
ProfessionalLeftist May 2012 #117
MineralMan May 2012 #118
sarge43 May 2012 #121
eridani May 2012 #124
countryjake May 2012 #131
eridani May 2012 #176
coffeenap May 2012 #128
jwirr May 2012 #130
Sparkle May 2012 #132
ZombieHorde May 2012 #133
MNBrewer May 2012 #134
Gregorian May 2012 #136
and-justice-for-all May 2012 #139
RiffRandell May 2012 #140
Bruce Wayne May 2012 #142
DainBramaged May 2012 #144
msanthrope May 2012 #147
Dont_Bogart_the_Pretzel May 2012 #149
Tarheel_Dem May 2012 #225
progress2k12nbynd May 2012 #151
steve2470 May 2012 #158
Bluenorthwest May 2012 #159
David Zephyr May 2012 #161
LineReply Thank you Mr. President
Paka May 2012 #163
uppityperson May 2012 #166
polichick May 2012 #167
Vattel May 2012 #170
pacalo May 2012 #171
FailureToCommunicate May 2012 #172
Laura PourMeADrink May 2012 #173
6000eliot May 2012 #174
awoke_in_2003 May 2012 #177
byronius May 2012 #179
unkachuck May 2012 #180
Fearless May 2012 #181
wakemewhenitsover May 2012 #182
Submariner May 2012 #183
dmr May 2012 #184
Odin2005 May 2012 #185
The Doctor. May 2012 #186
UnrepentantLiberal May 2012 #201
Tripod May 2012 #189
Suji to Seoul May 2012 #190
LAGC May 2012 #198
Gabby Hayes May 2012 #203
nofurylike May 2012 #205
Jamastiene May 2012 #206
lonestarnot May 2012 #212
wordpix May 2012 #213
varelse May 2012 #215
BlueDemKev May 2012 #218
grahamhgreen May 2012 #220
rapturedbyrobots May 2012 #221
bubbalubagus May 2012 #222
felix_numinous May 2012 #223
Scurrilous May 2012 #224
Tarheel_Dem May 2012 #226
SidDithers May 2012 #227
Classy_Liberal May 2012 #228
Please login to view edit histories.