HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » President Obama Affirms H... » Reply #150

Response to Yukari Yakumo (Reply #41)

Wed May 9, 2012, 06:18 PM

150. Yeah there is no risk in this.

 

I'd say this will get him the unqualified support of 55% of the people. The moral issue will trump the economy this time around.

Romney just threw away any chance he had of winning. Oh wait, he never had one.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 232 replies Author Time Post
Skinner May 2012 OP
TalkingDog May 2012 #1
JustAnotherGen May 2012 #2
Ian David May 2012 #3
Voice for Peace May 2012 #129
SammyWinstonJack May 2012 #210
DFab420 May 2012 #4
Vanje May 2012 #192
NYC_SKP May 2012 #229
one_voice May 2012 #5
NYC Liberal May 2012 #6
pinto May 2012 #7
onehandle May 2012 #8
Hissyspit May 2012 #28
onehandle May 2012 #51
TBF May 2012 #61
HotRodTuna May 2012 #91
edcantor May 2012 #169
liberalmuse May 2012 #178
24601 May 2012 #187
napoleon_in_rags May 2012 #197
sabrina 1 May 2012 #202
Purveyor May 2012 #30
FedUp_Queer May 2012 #87
Purveyor May 2012 #153
FedUp_Queer May 2012 #230
Purveyor May 2012 #231
FedUp_Queer May 2012 #232
jeff47 May 2012 #59
nanabugg May 2012 #115
yardwork May 2012 #126
obamanut2012 May 2012 #135
jeff47 May 2012 #146
NYC Liberal May 2012 #165
Vanje May 2012 #194
Jamastiene May 2012 #207
emilyg May 2012 #164
Vanje May 2012 #193
Fearless May 2012 #199
Ruby the Liberal May 2012 #9
janx May 2012 #10
Inuca May 2012 #22
freshwest May 2012 #38
janx May 2012 #57
freshwest May 2012 #104
janx May 2012 #122
OKNancy May 2012 #11
one_voice May 2012 #19
freshwest May 2012 #20
Yukari Yakumo May 2012 #41
LineLineLineReply Yeah there is no risk in this.
tcaudilllg May 2012 #150
kurt_cagle May 2012 #162
Vanje May 2012 #195
beveeheart May 2012 #78
Vanje May 2012 #12
brooklynite May 2012 #13
Behind the Aegis May 2012 #14
dbackjon May 2012 #31
Behind the Aegis May 2012 #44
dbackjon May 2012 #60
Behind the Aegis May 2012 #83
SammyWinstonJack May 2012 #211
dbackjon May 2012 #219
swimboy May 2012 #155
yesphan May 2012 #15
Mira May 2012 #16
KansDem May 2012 #17
Inuca May 2012 #18
Cali_Democrat May 2012 #21
maddezmom May 2012 #23
Steerpike May 2012 #24
David__77 May 2012 #25
grantcart May 2012 #46
Arugula Latte May 2012 #125
grantcart May 2012 #143
SWTORFanatic May 2012 #145
grantcart May 2012 #148
Hippo_Tron May 2012 #168
grantcart May 2012 #200
FarLeftFist May 2012 #26
TrogL May 2012 #27
bettydavis May 2012 #29
flamingdem May 2012 #32
Flatpicker May 2012 #33
JitterbugPerfume May 2012 #34
soleft May 2012 #79
JitterbugPerfume May 2012 #110
Magoo48 May 2012 #35
cheriemedium59 May 2012 #36
CaliforniaPeggy May 2012 #67
Maven May 2012 #37
horseshoecrab May 2012 #39
think May 2012 #40
closeupready May 2012 #42
Tikki May 2012 #43
Pachamama May 2012 #45
Pisces May 2012 #47
bettydavis May 2012 #48
Zadoc May 2012 #49
Evasporque May 2012 #53
Starry Messenger May 2012 #50
marions ghost May 2012 #52
Hosnon May 2012 #54
ileus May 2012 #55
MindMover May 2012 #56
haele May 2012 #58
TBF May 2012 #62
Politicub May 2012 #63
Iliyah May 2012 #64
Scurrilous May 2012 #65
Uncle Joe May 2012 #66
Ms. Toad May 2012 #68
BB1 May 2012 #69
Lucky Luciano May 2012 #70
Renew Deal May 2012 #71
Autumn May 2012 #72
ruggerson May 2012 #73
azmom May 2012 #74
Rhiannon12866 May 2012 #105
yellerpup May 2012 #120
Vanje May 2012 #196
Rhiannon12866 May 2012 #75
Chemisse May 2012 #76
Arkana May 2012 #77
nilram May 2012 #80
Jon Ace May 2012 #81
bluedigger May 2012 #82
Berlin Expat May 2012 #84
bigwillq May 2012 #85
swimboy May 2012 #156
bigwillq May 2012 #157
Post removed May 2012 #86
Ruby the Liberal May 2012 #94
MineralMan May 2012 #119
WonderGrunion May 2012 #204
Faygo Kid May 2012 #88
Hoyt May 2012 #89
Jester Messiah May 2012 #90
NorthCarolina May 2012 #107
Jamastiene May 2012 #208
nod factor May 2012 #92
politicasista May 2012 #141
Ian David May 2012 #93
Thrill May 2012 #95
Brooklyn Dame May 2012 #101
RushIsRot May 2012 #96
Brooklyn Dame May 2012 #97
EmeraldCityGrl May 2012 #152
Rosa Luxemburg May 2012 #98
wildeyed May 2012 #99
Doc_Technical May 2012 #100
jumptheshadow May 2012 #113
countryjake May 2012 #123
yardwork May 2012 #127
obamanut2012 May 2012 #137
Wind Dancer May 2012 #160
Hissyspit May 2012 #188
JNelson6563 May 2012 #214
LineLineLineReply .
myrna minx May 2012 #217
Duncan Grant May 2012 #102
Callisto32 May 2012 #103
Hell Hath No Fury May 2012 #106
obamanut2012 May 2012 #138
woo me with science May 2012 #191
AsahinaKimi May 2012 #108
NorthCarolina May 2012 #109
Waiting For Everyman May 2012 #111
Post removed May 2012 #154
Liberal_Stalwart71 May 2012 #175
Jamastiene May 2012 #209
JNelson6563 May 2012 #216
Chorophyll May 2012 #112
nolabear May 2012 #114
Pab Sungenis May 2012 #116
ProfessionalLeftist May 2012 #117
MineralMan May 2012 #118
sarge43 May 2012 #121
eridani May 2012 #124
countryjake May 2012 #131
eridani May 2012 #176
coffeenap May 2012 #128
jwirr May 2012 #130
Sparkle May 2012 #132
ZombieHorde May 2012 #133
MNBrewer May 2012 #134
Gregorian May 2012 #136
and-justice-for-all May 2012 #139
RiffRandell May 2012 #140
Bruce Wayne May 2012 #142
DainBramaged May 2012 #144
msanthrope May 2012 #147
Dont_Bogart_the_Pretzel May 2012 #149
Tarheel_Dem May 2012 #225
progress2k12nbynd May 2012 #151
steve2470 May 2012 #158
Bluenorthwest May 2012 #159
David Zephyr May 2012 #161
Paka May 2012 #163
uppityperson May 2012 #166
polichick May 2012 #167
Vattel May 2012 #170
pacalo May 2012 #171
FailureToCommunicate May 2012 #172
Laura PourMeADrink May 2012 #173
6000eliot May 2012 #174
awoke_in_2003 May 2012 #177
byronius May 2012 #179
unkachuck May 2012 #180
Fearless May 2012 #181
wakemewhenitsover May 2012 #182
Submariner May 2012 #183
dmr May 2012 #184
Odin2005 May 2012 #185
The Doctor. May 2012 #186
UnrepentantLiberal May 2012 #201
Tripod May 2012 #189
Suji to Seoul May 2012 #190
LAGC May 2012 #198
Gabby Hayes May 2012 #203
nofurylike May 2012 #205
Jamastiene May 2012 #206
lonestarnot May 2012 #212
wordpix May 2012 #213
varelse May 2012 #215
BlueDemKev May 2012 #218
grahamhgreen May 2012 #220
rapturedbyrobots May 2012 #221
bubbalubagus May 2012 #222
felix_numinous May 2012 #223
Scurrilous May 2012 #224
Tarheel_Dem May 2012 #226
SidDithers May 2012 #227
Classy_Liberal May 2012 #228
Please login to view edit histories.