HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » my husband passed away 4:... » Reply #272

Response to DesertFlower (Original post)

Mon May 28, 2012, 09:09 AM

272. I'm so sorry.

 

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 291 replies Author Time Post
DesertFlower May 2012 OP
hlthe2b May 2012 #1
live love laugh May 2012 #2
cynatnite May 2012 #3
yellerpup May 2012 #4
Fumesucker May 2012 #5
MinneapolisMatt May 2012 #6
socialist_n_TN May 2012 #7
roody May 2012 #8
Tikki May 2012 #9
seabeyond May 2012 #10
FarPoint May 2012 #11
MineralMan May 2012 #12
SunsetDreams May 2012 #13
villager May 2012 #14
intheozone May 2012 #15
Happyhippychick May 2012 #16
DrDan May 2012 #17
Swede May 2012 #18
Rose Siding May 2012 #19
AnotherMcIntosh May 2012 #20
sarge43 May 2012 #21
AzDar May 2012 #22
lunatica May 2012 #23
livetohike May 2012 #24
malaise May 2012 #25
southernyankeebelle May 2012 #26
bigtree May 2012 #27
Marcia Brady May 2012 #28
reflection May 2012 #29
s-cubed May 2012 #30
DearAbby May 2012 #31
Egalitarian Thug May 2012 #32
NikolaC May 2012 #33
msanthrope May 2012 #34
PCIntern May 2012 #35
Stinky The Clown May 2012 #36
Scuba May 2012 #37
freshwest May 2012 #38
JNelson6563 May 2012 #39
The Wielding Truth May 2012 #117
Faygo Kid May 2012 #40
Frustratedlady May 2012 #41
Angry Dragon May 2012 #42
ZombieHorde May 2012 #43
Zorra May 2012 #44
DainBramaged May 2012 #45
Spazito May 2012 #46
emilyg May 2012 #47
Historic NY May 2012 #48
Arkansas Granny May 2012 #49
Odin2005 May 2012 #50
demtenjeep May 2012 #51
Maraya1969 May 2012 #52
GoCubsGo May 2012 #53
frogmarch May 2012 #54
Surya Gayatri May 2012 #55
ejbr May 2012 #56
man4allcats May 2012 #57
barbtries May 2012 #58
loudsue May 2012 #59
kestrel91316 May 2012 #60
Kadie May 2012 #61
brentspeak May 2012 #62
JFN1 May 2012 #63
ProfessionalLeftist May 2012 #64
blm May 2012 #65
Vidar May 2012 #66
etherealtruth May 2012 #67
BadGimp May 2012 #68
Tsiyu May 2012 #69
myrna minx May 2012 #70
Snarkoleptic May 2012 #71
RFKHumphreyObama May 2012 #72
Worried senior May 2012 #73
stevedeshazer May 2012 #74
treestar May 2012 #75
Lugnut May 2012 #76
Brickbat May 2012 #77
Howler May 2012 #78
Rozlee May 2012 #79
Pool Hall Ace May 2012 #80
geckosfeet May 2012 #81
lookingfortruth May 2012 #82
mentalsolstice May 2012 #83
LongTomH May 2012 #84
DonCoquixote May 2012 #85
MrScorpio May 2012 #86
xchrom May 2012 #87
aikoaiko May 2012 #88
Bonhomme Richard May 2012 #89
HappyMe May 2012 #90
suffragette May 2012 #91
boston bean May 2012 #92
SalmonChantedEvening May 2012 #93
spanone May 2012 #94
KitSileya May 2012 #95
CaliforniaPeggy May 2012 #96
Little Star May 2012 #97
smile777 May 2012 #98
madashelltoo May 2012 #99
NNN0LHI May 2012 #100
magical thyme May 2012 #101
Gore1FL May 2012 #102
polmaven May 2012 #103
Mnemosyne May 2012 #104
salin May 2012 #105
Ron Green May 2012 #106
Mz Pip May 2012 #107
JCMach1 May 2012 #108
LaurenG May 2012 #109
Marrah_G May 2012 #110
AtomicKitten May 2012 #111
AverageJoe90 May 2012 #112
alfredo May 2012 #113
TheDebbieDee May 2012 #114
Solly Mack May 2012 #115
alittlelark May 2012 #116
goclark May 2012 #118
TexasTowelie May 2012 #119
TBF May 2012 #120
blueamy66 May 2012 #121
rury May 2012 #122
Populist_Prole May 2012 #123
OhioChick May 2012 #124
LineReply .
graywarrior May 2012 #125
classof56 May 2012 #126
Waiting For Everyman May 2012 #152
DesertFlower May 2012 #280
Blue_In_AK May 2012 #127
renate May 2012 #128
babylonsister May 2012 #129
LaydeeBug May 2012 #130
Vinca May 2012 #131
obietiger May 2012 #132
ProgressoDem May 2012 #133
Broderick May 2012 #134
poverlay May 2012 #135
Moostache May 2012 #136
liberalmike27 May 2012 #137
ellenfl May 2012 #138
Bozita May 2012 #139
yardwork May 2012 #140
Warren Stupidity May 2012 #141
Waiting For Everyman May 2012 #142
shanti May 2012 #143
zeemike May 2012 #144
WillyT May 2012 #145
kentuck May 2012 #146
uppityperson May 2012 #147
madokie May 2012 #148
Plucketeer May 2012 #149
jillan May 2012 #150
cordelia May 2012 #151
devilgrrl May 2012 #153
Maine-ah May 2012 #154
glinda May 2012 #155
FLyellowdog May 2012 #156
marlakay May 2012 #157
jwirr May 2012 #158
schmice May 2012 #159
LeftishBrit May 2012 #160
oxymoron May 2012 #161
sabrina 1 May 2012 #162
badhair77 May 2012 #163
gademocrat7 May 2012 #164
Festivito May 2012 #165
KathieG May 2012 #166
SmileyRose May 2012 #167
raouldukelives May 2012 #168
MerryBlooms May 2012 #169
Rosa Luxemburg May 2012 #170
Ilsa May 2012 #171
Woody Woodpecker May 2012 #172
Zoigal May 2012 #173
RainDog May 2012 #174
Iwillnevergiveup May 2012 #175
October May 2012 #176
Oilwellian May 2012 #177
LineReply .
Coyote_Bandit May 2012 #178
dickthegrouch May 2012 #179
nradisic May 2012 #180
mfcorey1 May 2012 #181
Irishonly May 2012 #182
Bossy Monkey May 2012 #183
tibbir May 2012 #184
frazzled May 2012 #185
Bluerthanblue May 2012 #186
silverlib May 2012 #187
SaveOurDemocracy May 2012 #188
pnwmom May 2012 #189
PufPuf23 May 2012 #190
cry baby May 2012 #191
calimary May 2012 #192
senseandsensibility May 2012 #193
one_voice May 2012 #194
Buns_of_Fire May 2012 #195
progressoid May 2012 #196
tabatha May 2012 #197
Doctor_J May 2012 #198
LoisB May 2012 #199
Greybnk48 May 2012 #200
99Forever May 2012 #201
lunasun May 2012 #202
secondwind May 2012 #203
Phlem May 2012 #204
qanda May 2012 #205
CreekDog May 2012 #206
hwmnbn May 2012 #207
Auntie Bush May 2012 #208
Walk away May 2012 #209
hue May 2012 #210
spooky3 May 2012 #211
Digit May 2012 #212
chervilant May 2012 #213
fascisthunter May 2012 #214
cantbeserious May 2012 #215
cecilfirefox May 2012 #216
davidwparker May 2012 #217
likesmountains 52 May 2012 #218
femmocrat May 2012 #219
The Velveteen Ocelot May 2012 #220
susanr516 May 2012 #221
dadchef May 2012 #222
Omaha Steve May 2012 #223
phylny May 2012 #224
SoCalDem May 2012 #225
Ruby the Liberal May 2012 #226
RayStar May 2012 #227
cabot May 2012 #228
snappyturtle May 2012 #229
Marie Marie May 2012 #230
ChromeFoundry May 2012 #231
Uben May 2012 #232
mrs_p May 2012 #233
applegrove May 2012 #234
Honeycombe8 May 2012 #235
Mojorabbit May 2012 #236
PatrynXX May 2012 #237
virgdem May 2012 #238
FedUpWithIt All May 2012 #239
BillyJack May 2012 #240
TeeYiYi May 2012 #241
Geoff R. Casavant May 2012 #242
Cleita May 2012 #243
aquart May 2012 #244
donheld May 2012 #245
area51 May 2012 #246
Granny M May 2012 #247
mazzarro May 2012 #248
era veteran May 2012 #249
MADem May 2012 #250
Chemisse May 2012 #251
DFW May 2012 #252
cal04 May 2012 #253
dipsydoodle May 2012 #254
westerebus May 2012 #255
Phentex May 2012 #256
joeybee12 May 2012 #257
maddezmom May 2012 #258
NC_Nurse May 2012 #259
soleft May 2012 #260
pacalo May 2012 #261
Ninga May 2012 #262
raccoon May 2012 #263
Mass May 2012 #264
Highway61 May 2012 #265
Bettie May 2012 #266
CrispyQ May 2012 #267
K Gardner May 2012 #268
lillypaddle May 2012 #269
SCRUBDASHRUB May 2012 #270
Brigid May 2012 #271
LineReply I'm so sorry.
WilliamPitt May 2012 #272
Ferretherder May 2012 #273
a kennedy May 2012 #274
AnotherMother4Peace May 2012 #275
FailureToCommunicate May 2012 #276
GoneOffShore May 2012 #277
PDJane May 2012 #278
nclib May 2012 #279
MichaelMcGuire May 2012 #281
Cali_Democrat May 2012 #282
IndyJones May 2012 #283
greatauntoftriplets May 2012 #284
librechik May 2012 #285
Rex May 2012 #286
nofurylike May 2012 #287
gkhouston May 2012 #288
Kali May 2012 #289
LineNew Reply .
Liberal_in_LA May 2012 #290
Arctic Dave May 2012 #291
Please login to view edit histories.