HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » What the hell is wrong wi... » Reply #139

Response to bigtree (Original post)

Fri May 25, 2012, 12:31 AM

139. it's very telling

very telling INDEED

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 188 replies Author Time Post
bigtree May 2012 OP
madaboutharry May 2012 #1
patrice May 2012 #8
Thor_MN May 2012 #125
Enrique May 2012 #2
freshwest May 2012 #3
monmouth May 2012 #14
CTyankee May 2012 #81
bonniebgood May 2012 #157
patrice May 2012 #4
livetohike May 2012 #5
BlueToTheBone May 2012 #6
hifiguy May 2012 #7
JBoy May 2012 #50
Chorophyll May 2012 #101
goclark May 2012 #145
left on green only May 2012 #174
yellowcanine May 2012 #9
Gidney N Cloyd May 2012 #105
yellowcanine May 2012 #109
spiderpig May 2012 #10
freshwest May 2012 #55
spiderpig May 2012 #99
SunSeeker May 2012 #166
Dont_Bogart_the_Pretzel May 2012 #179
MineralMan May 2012 #11
WI_DEM May 2012 #12
SoutherDem May 2012 #13
sarge43 May 2012 #15
treestar May 2012 #64
awoke_in_2003 May 2012 #96
RockaFowler May 2012 #16
Nostradammit May 2012 #17
datasuspect May 2012 #18
patrice May 2012 #25
PotatoChip May 2012 #97
nenagh May 2012 #19
XemaSab May 2012 #20
patrice May 2012 #21
lunasun May 2012 #22
rufus dog May 2012 #111
CBGLuthier May 2012 #23
siligut May 2012 #29
lunasun May 2012 #60
uponit7771 May 2012 #69
SmileyRose May 2012 #119
brush May 2012 #24
Voice for Peace May 2012 #32
progressoid May 2012 #26
atreides1 May 2012 #27
Turbineguy May 2012 #28
HockeyMom May 2012 #30
TlalocW May 2012 #31
Quantess May 2012 #45
grantcart May 2012 #33
ctaylors6 May 2012 #58
NYC Liberal May 2012 #79
grantcart May 2012 #116
dmr May 2012 #135
frazzled May 2012 #34
lsewpershad May 2012 #35
tclambert May 2012 #36
trusty elf May 2012 #37
lpbk2713 May 2012 #38
Kennah May 2012 #141
Alcibiades May 2012 #39
harmonicon May 2012 #40
bigtree May 2012 #54
happerbolic May 2012 #144
Auntie Bush May 2012 #63
harmonicon May 2012 #72
uponit7771 May 2012 #70
harmonicon May 2012 #74
uponit7771 May 2012 #76
TBF May 2012 #103
harmonicon May 2012 #124
whathehell May 2012 #128
harmonicon May 2012 #131
whathehell May 2012 #149
harmonicon May 2012 #161
whathehell May 2012 #173
TBF May 2012 #130
amyrose2712 May 2012 #155
harmonicon May 2012 #164
Scootaloo May 2012 #140
harmonicon May 2012 #146
Scootaloo May 2012 #151
harmonicon May 2012 #162
whathehell May 2012 #181
harmonicon May 2012 #184
whathehell May 2012 #187
whathehell May 2012 #182
harmonicon May 2012 #185
whathehell May 2012 #188
riverbendviewgal May 2012 #41
Judi Lynn May 2012 #42
madamesilverspurs May 2012 #43
Auntie Bush May 2012 #65
goclark May 2012 #177
Auntie Bush May 2012 #178
Guy Whitey Corngood May 2012 #44
bigtree May 2012 #142
Guy Whitey Corngood May 2012 #159
seabeyond May 2012 #46
Poll_Blind May 2012 #47
Cali_Democrat May 2012 #48
FSogol May 2012 #49
Behind the Aegis May 2012 #51
mikeytherat May 2012 #59
stlsaxman May 2012 #52
SwissTony May 2012 #53
Maven May 2012 #56
Vanje May 2012 #57
KurtNYC May 2012 #112
Uncle Joe May 2012 #61
lunatica May 2012 #62
wickerwoman May 2012 #66
uponit7771 May 2012 #67
GoneOffShore May 2012 #68
Johnny Rico May 2012 #71
uponit7771 May 2012 #82
whathehell May 2012 #129
Nostradammit May 2012 #85
bigtree May 2012 #87
madokie May 2012 #73
jillan May 2012 #75
whathehell May 2012 #150
JDPriestly May 2012 #77
uponit7771 May 2012 #80
Initech May 2012 #78
hifiguy May 2012 #89
Cali_Democrat May 2012 #98
hobbit709 May 2012 #83
ailsagirl May 2012 #84
LadyHawkAZ May 2012 #86
Raven May 2012 #88
BlancheSplanchnik May 2012 #90
hifiguy May 2012 #115
Kadie May 2012 #91
bigtree May 2012 #104
Arugula Latte May 2012 #108
kcass1954 May 2012 #117
ladym55 May 2012 #92
malaise May 2012 #93
craigmatic May 2012 #94
MrScorpio May 2012 #95
Chorophyll May 2012 #100
jp11 May 2012 #102
Rosa Luxemburg May 2012 #106
Arugula Latte May 2012 #107
Scurrilous May 2012 #110
hwmnbn May 2012 #113
Scuba May 2012 #114
Raine May 2012 #118
MsPithy May 2012 #120
ProudToBeBlueInRhody May 2012 #121
GObamaGO May 2012 #122
Godot51 May 2012 #123
Cass May 2012 #126
amuse bouche May 2012 #127
amuse bouche May 2012 #132
southernyankeebelle May 2012 #133
EC May 2012 #134
wordpix May 2012 #136
Ilsa May 2012 #137
tblue37 May 2012 #138
LineReply it's very telling
Skittles May 2012 #139
BlueIris May 2012 #153
JCMach1 May 2012 #143
SunSeeker May 2012 #167
JCMach1 May 2012 #172
Suji to Seoul May 2012 #147
SunSeeker May 2012 #169
DesertDiamond May 2012 #148
BlueIris May 2012 #152
madrchsod May 2012 #154
PatSeg May 2012 #156
Madmiddle May 2012 #158
HappyMe May 2012 #160
Rex May 2012 #163
SunSeeker May 2012 #165
nancylee May 2012 #168
UrbScotty May 2012 #170
nancylee May 2012 #171
Spazito May 2012 #175
magical thyme May 2012 #176
XanaDUer May 2012 #180
onethatcares May 2012 #183
sarcasmo May 2012 #186
Please login to view edit histories.