HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Mr. Romney... » Reply #69
In the discussion thread: Mr. Romney... [View all]

Response to Hissyspit (Original post)

Fri May 11, 2012, 03:56 AM

69. K&R

What a world we welcome people into.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 106 replies Author Time Post
Hissyspit May 2012 OP
katsy May 2012 #1
coalition_unwilling May 2012 #2
flpoljunkie May 2012 #86
Rhiannon12866 May 2012 #98
PCIntern May 2012 #3
Cali_Democrat May 2012 #4
SoutherDem May 2012 #5
countryjake May 2012 #6
LineReply .
Rex May 2012 #7
Ruby the Liberal May 2012 #8
Aerows May 2012 #9
Jamaal510 May 2012 #42
rustydog May 2012 #10
one_voice May 2012 #11
William769 May 2012 #12
freshwest May 2012 #13
progressoid May 2012 #14
jtuck004 May 2012 #15
Lex May 2012 #32
jtuck004 May 2012 #36
malaise May 2012 #16
SalviaBlue May 2012 #17
ejbr May 2012 #18
geardaddy May 2012 #19
monmouth May 2012 #20
LineReply .
TeeYiYi May 2012 #21
bluesbassman May 2012 #22
renate May 2012 #23
Lugnut May 2012 #24
Borchkins May 2012 #25
DLevine May 2012 #26
spooky3 May 2012 #27
handmade34 May 2012 #28
Flying Squirrel May 2012 #29
Laura PourMeADrink May 2012 #30
gtar100 May 2012 #31
PotatoChip May 2012 #33
dbackjon May 2012 #34
babylonsister May 2012 #35
Hissyspit May 2012 #37
PatSeg May 2012 #38
chollybocker May 2012 #39
grantcart May 2012 #84
Skittles May 2012 #40
Smilo May 2012 #41
sabrina 1 May 2012 #43
arely staircase May 2012 #44
Octafish May 2012 #45
nashville_brook May 2012 #46
fascisthunter May 2012 #47
politicasista May 2012 #48
marlakay May 2012 #49
TBF May 2012 #50
hifiguy May 2012 #51
matt819 May 2012 #52
Alcibiades May 2012 #53
Hissyspit May 2012 #57
Fumesucker May 2012 #54
rurallib May 2012 #55
gateley May 2012 #56
DonCoquixote May 2012 #58
Segami May 2012 #59
Solly Mack May 2012 #60
pacalo May 2012 #61
tilsammans May 2012 #62
SunSeeker May 2012 #63
ibegurpard May 2012 #64
panader0 May 2012 #65
calimary May 2012 #66
Zoeisright May 2012 #67
polly7 May 2012 #68
LineReply K&R
raouldukelives May 2012 #69
myrna minx May 2012 #70
HCE SuiGeneris May 2012 #71
deutsey May 2012 #72
argyl May 2012 #73
annabanana May 2012 #74
yardwork May 2012 #75
tpsbmam May 2012 #76
FunkyLeprechaun May 2012 #77
Uncle Joe May 2012 #78
Major Hogwash May 2012 #79
Faux pas May 2012 #80
99Forever May 2012 #81
frogmarch May 2012 #82
AllyCat May 2012 #83
Homer Wells May 2012 #85
Amaril May 2012 #87
Diclotican May 2012 #88
a la izquierda May 2012 #89
salin May 2012 #90
myrna minx May 2012 #91
Wind Dancer May 2012 #92
Stuart G May 2012 #93
DallasNE May 2012 #94
Nostalgic May 2012 #95
av8rdave May 2012 #96
sellitman May 2012 #97
HughBeaumont May 2012 #101
trickyguy May 2012 #99
whoopingcrone May 2012 #100
dothemath May 2012 #102
polichick May 2012 #103
Iggo May 2012 #104
Hometown Prophet May 2012 #105
drynberg May 2012 #106
Please login to view edit histories.