HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Mitt the fucking liar sez... » Reply #8

Response to cali (Original post)

Fri May 4, 2012, 04:21 PM

8. Sounds like Caribou Barbie and the newspapers she reads.

 

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 112 replies Author Time Post
cali May 2012 OP
truebrit71 May 2012 #1
CenaW May 2012 #12
Grins May 2012 #104
NavyDavy May 2012 #2
monmouth May 2012 #3
ananda May 2012 #4
Skittles May 2012 #94
Fumesucker May 2012 #5
cali May 2012 #7
tinymontgomery May 2012 #84
AtomicKitten May 2012 #6
LineReply Sounds like Caribou Barbie and the newspapers she reads.
Scuba May 2012 #8
Wind Dancer May 2012 #9
Wait Wut May 2012 #10
Skinner May 2012 #11
Gidney N Cloyd May 2012 #17
The Velveteen Ocelot May 2012 #13
The Wielding Truth May 2012 #14
The Velveteen Ocelot May 2012 #16
The Wielding Truth May 2012 #65
Flatpicker May 2012 #15
exboyfil May 2012 #38
riderinthestorm May 2012 #18
cali May 2012 #23
PatSeg May 2012 #87
get the red out May 2012 #19
gateley May 2012 #63
coalition_unwilling May 2012 #67
gateley May 2012 #68
coalition_unwilling May 2012 #69
gateley May 2012 #72
KatyMan May 2012 #20
Flatpicker May 2012 #24
KatyMan May 2012 #25
Aerows May 2012 #39
LuckyLib May 2012 #21
alphafemale May 2012 #22
SmileyRose May 2012 #55
lunasun May 2012 #111
hifiguy May 2012 #26
bullwinkle428 May 2012 #27
EOTE May 2012 #28
DearAbby May 2012 #29
applegrove May 2012 #30
wandy May 2012 #31
politicasista May 2012 #32
sulphurdunn May 2012 #33
tanyev May 2012 #34
eyewall May 2012 #56
Smilo May 2012 #35
Can I Come Home May 2012 #36
dmr May 2012 #37
Botany May 2012 #75
Aerows May 2012 #40
zbdent May 2012 #41
Beartracks May 2012 #42
cali May 2012 #43
southernyankeebelle May 2012 #44
TBF May 2012 #45
renate May 2012 #46
GoCubsGo May 2012 #47
nolabear May 2012 #48
siligut May 2012 #49
AtheistCrusader May 2012 #50
cali May 2012 #52
AtheistCrusader May 2012 #76
jmowreader May 2012 #51
SmileyRose May 2012 #53
LeftyMom May 2012 #54
riderinthestorm May 2012 #58
HughBeaumont May 2012 #57
renate May 2012 #83
alittlelark May 2012 #59
Initech May 2012 #60
movingviolation May 2012 #110
Ikonoklast May 2012 #61
mac56 May 2012 #62
Whisp May 2012 #70
gateley May 2012 #64
coalition_unwilling May 2012 #66
krispos42 May 2012 #71
tooeyeten May 2012 #73
Bossy Monkey May 2012 #74
santamargarita May 2012 #77
Iggo May 2012 #80
Capt. Obvious May 2012 #78
Iggo May 2012 #79
valerief May 2012 #81
goclark May 2012 #82
Rex May 2012 #85
Auntie Bush May 2012 #86
cstanleytech May 2012 #88
thucythucy May 2012 #89
progressivebydesign May 2012 #90
L. Coyote May 2012 #91
liam_laddie May 2012 #100
Paulie May 2012 #92
LoisB May 2012 #93
Tikki May 2012 #95
Ilsa May 2012 #96
ejbr May 2012 #97
spanone May 2012 #98
L. Coyote May 2012 #112
eppur_se_muova May 2012 #99
SoCalDem May 2012 #101
Ilsa May 2012 #102
truth2power May 2012 #103
tclambert May 2012 #105
Arkansas Granny May 2012 #106
Historic NY May 2012 #107
goclark May 2012 #108
CatWoman May 2012 #109
Please login to view edit histories.