HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » I have a job offer, rcvd ...

Fri Dec 28, 2012, 07:41 PM

I have a job offer, rcvd verbally now waiting for the formal letter! Will start Jan 7! [View all]

Yay! Took just over 2 months, and I will have to commute 90 minutes each way, but it is a good job!
Doing a happy dance and wishing every other job seeker good news over the holiday season!

79 replies, 7175 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 79 replies Author Time Post
Reply I have a job offer, rcvd verbally now waiting for the formal letter! Will start Jan 7! [View all]
peacebird Dec 2012 OP
grantcart Dec 2012 #1
peacebird Dec 2012 #2
MindandSoul Dec 2012 #3
LeftofObama Dec 2012 #4
RKP5637 Dec 2012 #5
freshwest Dec 2012 #20
graywarrior Dec 2012 #6
CrazyOrangeCat Dec 2012 #7
janx Dec 2012 #8
GETTINGTIRED Dec 2012 #9
Brigid Dec 2012 #10
sasha031 Dec 2012 #11
senseandsensibility Dec 2012 #12
Doctor_J Dec 2012 #13
Walk away Dec 2012 #14
peacebird Dec 2012 #25
CitizenPatriot Dec 2012 #35
avebury Dec 2012 #44
Rosa Luxemburg Dec 2012 #15
Lizzie Poppet Dec 2012 #16
a2liberal Dec 2012 #17
roguevalley Dec 2012 #18
secondwind Dec 2012 #19
peacebird Dec 2012 #27
Sekhmets Daughter Dec 2012 #21
loyalkydem Dec 2012 #22
Sanity Claws Dec 2012 #23
Swede Atlanta Dec 2012 #24
bluerum Dec 2012 #26
ProSense Dec 2012 #28
Skittles Dec 2012 #29
Honeycombe8 Dec 2012 #30
kimbutgar Dec 2012 #31
doc03 Dec 2012 #32
liberal_at_heart Dec 2012 #33
southernyankeebelle Dec 2012 #34
bklyncowgirl Dec 2012 #36
1StrongBlackMan Dec 2012 #37
Major Nikon Dec 2012 #38
yellerpup Dec 2012 #39
renate Dec 2012 #40
Kookaburra Dec 2012 #41
nadinbrzezinski Dec 2012 #42
B Stieg Dec 2012 #43
RavensChick Dec 2012 #45
SalmonChantedEvening Dec 2012 #46
SunSeeker Dec 2012 #47
Chorophyll Dec 2012 #48
peacebird Dec 2012 #49
allrevvedup Dec 2012 #50
Gothmog Dec 2012 #51
TheDebbieDee Dec 2012 #52
sellitman Dec 2012 #53
TDale313 Dec 2012 #54
Paula Sims Dec 2012 #55
sheshe2 Dec 2012 #56
badhair77 Dec 2012 #57
glinda Dec 2012 #58
flying_wahini Dec 2012 #59
Timbuk3 Dec 2012 #60
Liberal In Red State Dec 2012 #61
tavalon Dec 2012 #62
BadGimp Dec 2012 #63
calimary Dec 2012 #64
cate94 Dec 2012 #65
lonestarnot Dec 2012 #66
AndyA Dec 2012 #67
primavera Dec 2012 #68
Danmel Dec 2012 #69
Scuba Dec 2012 #70
michigandem58 Dec 2012 #71
peacebird Dec 2012 #75
michigandem58 Dec 2012 #79
hue Dec 2012 #72
juajen Dec 2012 #73
aquart Dec 2012 #74
Liberal_in_LA Dec 2012 #76
Duval Dec 2012 #77
Sarah Ibarruri Dec 2012 #78